สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา

เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา

เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา

 การผสมปูนก่อ

     - ใช้ปูนก่อสำหรับก่อบล๊อคมวลเบา ผสมในสัดส่วน ปูนก่อ 2.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

     - ใช้น้ำสะอาดในการผสมปูนก่อ ไม่ควรใช้น้ำสกปรก หรือมีกรดเจือปนมาผสม

     - ควรผสมปูนก่อให้พอเหมาะ กับการใช้งาน โดยใช้หัวปั่นปูน ปั่นให้เข้ากันและใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

          

          


การก่อผนัง THAI CON

 • ทำการดิ่งและตีเส้นแนวก่อของผนังตามแบบ เริ่มก่อโดยการก่อปรับระดับพื้นให้ได้ระดับตามแนวนอน แนวดิ่งในแถวแรก โดยใช้ปูนทรายเป็นตัวปรับระดับ ความหนาประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร จากนั้นนำบล๊อคที่เตรียมไว้ ทาปูนก่อทั้งแนวนอนและแนวตั้งที่สันก้อนโดยบล๊อคไม่ต้องแช่น้ำก่อนก่อ ก่อด้วยปูนก่อมีความหนาเพียง 2-3 มิลลิเมตร โดยใช้เกรียงก่อบล๊อคมวลเบา

 • บล๊อคที่ก่อต้องก่อด้วยวิธีสลับแนว โดยระยะเหลื่อมกันระหว่าง บล๊อคก้อนบนและก้อนล่าง ตามมาตรฐานต้องไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มปราศจากโพรงหรือรู โดยรอบก้อนบล๊อคทั้ง 4 ด้าน บล๊อคที่ก่อชนเสาหรือเสาเอ็นจะต้องเสียบเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ระยะห่างในการเสริมสูงไม่เกิน 60 เซนติเมตร กรณีเจาะเสียบเหล็กภายหลังต้องเจาะลึกประมาณ 8-10 เซนติเมตร และใส่น้ำยาประสานเหล็กกับคอนกรีต

 • ในกรณีที่กำแพงยาวเกินหรือกว้างเกินมาตรฐานที่กำหนดตามตาราง (ภายในอาคาร) และตาราง (ภายนอกอาคาร) จะต้องเสริมเสาเอ็นหรือทับหลัง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ความหนาเท่ากับความหนาของผนังที่ก่อ หรือความยาวของผนังเกิน 5 เมตร และความสูงเกิน 4 เมตร ต้องขยายเสาเอ็นหรือทับหลังเป็นขนาด 15 เซนติเมตร เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น และมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 20 เซนติเมตร เหล็กเสาเอ็นหรือทับหลัง จะต้องฝังลึกที่ท้องพื้น ท้องคานหรือเสา ทั้ง 2 ด้าน
 • รูปแบบผนังเข้ามุมสามารถใช้การก่อประสานมุมแทนการใช้เสาเอ็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ SPEC ของผู้ออกแบบถ้ากำหนดเสาเอ็น ก็ต้องเทหล่อตามแบบ ผนังก่อที่มีวงกบประตูหน้าต่าง หรือใช้ทับหลังสำเร็จรูป (LINTEL) THAI CON กรณีผนังที่มีความหนาตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ขึ้นไป

 • ในกรณีการก่อผนังไม่ชนท้องคาน จะต้องหยุดด้วยการเททับหลังเท่านั้น ขนาดของทับหลังตามมาตรฐานที่กำหนดหรือการก่อบล๊อคชนท้องคาน หรือท้องพื้นทุกผนังต้องเว้นช่องว่างไว้ประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร พรมน้ำให้ชุ่มและอุดด้วยปูนทรายให้เต็ม

 • การก่อบล๊อคชนท้องพื้นที่มีการหย่อนตัวมากกว่าระบบคาน เช่น พื้นระบบ Post tension หรือโครงสร้างเหล็กจะต้องเว้นช่องว่างที่ส่วนบนของผนังพื้น ไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร แล้วเสริมวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เช่น โฟม หรือแผ่นยางเพื่อป้องกันการกดตัวมาที่ผนัง จะทำให้เกิดการแตกฉีกได้

 • การก่อผนัง THAI CON หลังจากทำการก่อเสร็จแล้ว ควรทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน เพื่อให้ปูนก่อเซ็ทตัวเต็มที่ ก่อนจะให้ผนังถูกกระทบกระเทือนหรือรับน้ำหนักมากๆ

 • การฝังท่อไฟและท่อประปา หลังจากทำการก่อเสร็จให้เซ็ทตำแหน่งแนวท่อ และใช้เหล็กขูดเซาะร่อง ขูดเป็นร่องตามแนว ให้ได้ความลึก ความกว้างที่ต้องการ ทำการฝังท่อ ปิดเก๊าด้วยปูนทราย (ควรล้างทำความสะอาดบริเวณขูดฝังก่อนทำการเก๊าปูน) ในกรณีที่การเดินท่อไฟ หรือท่อประปาไว้ก่อนแล้ว สามารถบากบล๊อคให้เป็นร่องโดยใช้เลื่อยผ่า และทำการก่อให้เข้ากับแนวท่อที่เดินไว้และอุดด้วยปูนทรายเช่นกัน


ข้อกำหนดการใช้เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล

ความสูงผนังหรือ
ระยะระหว่าง
คานทับหลัง

ความยาวของผนังโดยไม่มีเสาเอ็น หรือระยะห่างระหว่างเสาเอ็น (L) เมตร

ความหนาก้อน (เซนติเมตร)

(H) เมตร

7

7.5

8

9

10

12.5

15

17.5

20

2.00

3.30

3.8

4.30

5.40

6.00

6.00

8.50

10.00

12.00

2.25

2.94

3.30

3.80

4.80

6.00

6.00

8.50

10.00

12.00

2.5

2.64

3.00

3.40

4.30

5.40

6.00

8.50

10.00

12.00

2.75

2.40

2.75

3.10

3.90

4.90

6.00

8.50

10.00

12.00

3.00

2.20

2.50

2.80

3.60

4.50

6.00

8.50

10.00

12.00

3.25

2.60

3.30

4.10

5.90

8.25

10.00

12.00

3.50

2.40

3.10

3.80

5.50

7.70

9.30

11.00

3.75

2.90

3.60

5.10

7.00

8.50

10.00

4.00

2.70

3.30

4.80

6.70

8.00

9.80

4.25

3.10

4.50

6.30

7.50

9.00

4.50

3.00

4.30

6.00

7.20

8.60

4.75

2.80

4.00

5.60

6.70

8.00

5.00

2.70

3.80

5.30

6.30

7.60

5.25

3.70

5.10

6.20

7.40

5.50

3.50

4.90

5.80

7.00

5.75

3.30

4.60

5.50

6.60

6.00

3.20

4.50

5.30

6.40

- การก่อผนังภายนอกอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น ควรเลือกใช้ความหนา 10 ซม. หากใช้หนา 7.5 ซม.

ให้ทำเสาเอ็นทับหลังทุก 6 ตร.ม. 


- การก่อผนังภายนอกอาคารสูงเกิน 3 ชั้น ให้เป็นไปตามรายการของวิศวกรผู้ออกแบบความหนาของ THAICON BLOCK สำหรับผนังภายนอกอาคาร(พื้นที่ก่อไม่เกิน 6 ตร.ม.)

ความสูงผนังหรือ
ระยะระหว่าง
คานทับหลัง

ความยาวของผนังโดยไม่มีเสาเอ็น หรือระยะห่างระหว่างเสาเอ็น (L) เมตร

ความหนาก้อน (เซนติเมตร)

(H) เมตร

7

7.5

8

9

10

12.5

15

17.5

20

2.00

4.90

5.60

6.40

7.80

8.00

8.00

12.00

12.00

12.00

2.25

4.30

5.00

5.70

7.20

8.00

8.00

12.00

12.00

12.00

2.5

3.60

4.20

4.90

6.50

8.00

8.00

12.00

12.00

12.00

2.75

3.20

3.80

4.30

5.80

7.30

8.00

12.00

12.00

12.00

3.00

2.90

3.40

3.90

5.10

6.70

8.00

12.00

12.00

12.00

3.25

3.10

3.50

4.50

6.20

8.00

12.00

12.00

12.00

3.50

3.00

3.30

4.20

5.40

8.00

12.00

12.00

12.00

3.75

3.20

3.90

4.80

7.60

12.00

12.00

12.00

4.00

3.10

3.70

4.60

7.00

11.30

12.00

12.00

4.25

3.60

4.30

6.30

10.90

12.00

12.00

4.50

3.50

4.10

5.70

10.00

12.00

12.00

4.75

3.40

4.00

5.60

9.90

12.00

12.00

5.00

3.20

5.30

8.70

12.00

12.00

5.25

5.00

8.10

11.70

12.00

5.50

4.80

7.40

10.80

12.00

5.75

4.70

7.20

10.20

12.00

6.00

4.60

5.90

9.40

12.00

ประตูหน้าต่างให้เทเสาเอ็นทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบ ตามกรรมวิธีการก่อสร้างแบบปกติเมื่อเข้ามุมให้ก่อประสาน

ได้โดยไม่ต้องมีเสาเอ็นคอนกรีต กรณีทำอ่างล้างหน้าให้เททับหลังที่ระดับเคาเตอร์เตรียมไว้ เพื่อหล่อเคาเตอร์ในภายหลัง

การผสมปูนฉาบ

 

 • ใช้ปูนฉาบสำหรับฉาบบล๊อคมวลเบาผสมในสัดส่วน ปูนฉาบ 1 ถุง ต่อ น้ำ 13-15 ลิตร
 • ใช้น้ำสะอาดในการผสมปูนฉาบ ไม่ควรใช้น้ำสกปรกหรือมีกรดเจือปนมาผสมปูน
 • ควรผสมปูนฉาบให้พอเหมาะกับการใช้งาน และใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง (ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบได้ 2.5 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร )


การเตรียมพื้นผิวผนังก่อนฉาบ

  

 • เคลียเศษปูนและฝุ่นที่เกาะติดผนังออกให้หมด
 • จับปุ่มระดับในการฉาบ โดยการใช้ปุ่มตะปูคอนกรีต หรือจับปุ่มซีเมนต์ก็ได้
 • รดน้ำผนังให้ชุ่มประมาณ 3-5 ครั้ง และเพื่อเป็นการทำความสะอาดไปในตัว
 • เสริมตะแกรงลวด ขนาดตา 10 มิลลิเมตร ตามมุมวงกบประตูหน้าต่าง , แนวที่ฝังท่อไฟและท่อประปา                                                 รอยต่อระหว่างโครงสร้างเสา ,คานกับผนัง เพื่อป้องกันการแตกร้าว ตะแกรงลวดความกว้างประมาณ 15-20 เซนติเมตร


                         


          


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.tlb.co.th/manualb.phpTags : การฉาบปูนอิฐมวลเบาไทยคอน การฉาบปูนTHAICON

ความคิดเห็น

 1. 1
  CRG CEMENT
  CRG CEMENT 24/10/2016 10:28

  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ


  ผมจะพยายามแก้ไขปรับปรุง


 2. 2
  23/10/2016 12:23

  แถบโฆษณาบังเนื้อหา

 3. 3
  Phuwadon
  Phuwadon phuwadon.civil.23@hotmail.com 23/10/2016 12:21

  โฆษณาบังเนื้อหา อ่านไม่ครบ

 4. 4
  All Risks
  All Risks allrisksinsure@Live.com 29/05/2014 23:54

  การฉาบจำเป็นต้องรอหลังก่ออิฐมวลเบาเสร็จ 1 วันจริงหรือไม่? อย่างไร? และการรับประกันผลงานส่วนใหญ่ประมาณกี่เดือน

 5. 5
  15/04/2014 22:21
 6. 6
  อิฐมวลเบา
  อิฐมวลเบา castilo2@hotmail.co.th 23/08/2013 14:04

  ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view