Full Version เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา

http://www.crgcement.com > Article

เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา Date : 2016-11-08 22:54:07

เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา

 การผสมปูนก่อ

     - ใช้ปูนก่อสำหรับก่อบล๊อคมวลเบา ผสมในสัดส่วน ปูนก่อ 2.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

     - ใช้น้ำสะอาดในการผสมปูนก่อ ไม่ควรใช้น้ำสกปรก หรือมีกรดเจือปนมาผสม

     - ควรผสมปูนก่อให้พอเหมาะ กับการใช้งาน โดยใช้หัวปั่นปูน ปั่นให้เข้ากันและใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

          

          


การก่อผนัง THAI CON


ข้อกำหนดการใช้เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล

ความสูงผนังหรือ
ระยะระหว่าง
คานทับหลัง

ความยาวของผนังโดยไม่มีเสาเอ็น หรือระยะห่างระหว่างเสาเอ็น (L) เมตร

ความหนาก้อน (เซนติเมตร)

(H) เมตร

7

7.5

8

9

10

12.5

15

17.5

20

2.00

3.30

3.8

4.30

5.40

6.00

6.00

8.50

10.00

12.00

2.25

2.94

3.30

3.80

4.80

6.00

6.00

8.50

10.00

12.00

2.5

2.64

3.00

3.40

4.30

5.40

6.00

8.50

10.00

12.00

2.75

2.40

2.75

3.10

3.90

4.90

6.00

8.50

10.00

12.00

3.00

2.20

2.50

2.80

3.60

4.50

6.00

8.50

10.00

12.00

3.25

2.60

3.30

4.10

5.90

8.25

10.00

12.00

3.50

2.40

3.10

3.80

5.50

7.70

9.30

11.00

3.75

2.90

3.60

5.10

7.00

8.50

10.00

4.00

2.70

3.30

4.80

6.70

8.00

9.80

4.25

3.10

4.50

6.30

7.50

9.00

4.50

3.00

4.30

6.00

7.20

8.60

4.75

2.80

4.00

5.60

6.70

8.00

5.00

2.70

3.80

5.30

6.30

7.60

5.25

3.70

5.10

6.20

7.40

5.50

3.50

4.90

5.80

7.00

5.75

3.30

4.60

5.50

6.60

6.00

3.20

4.50

5.30

6.40

- การก่อผนังภายนอกอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น ควรเลือกใช้ความหนา 10 ซม. หากใช้หนา 7.5 ซม.

ให้ทำเสาเอ็นทับหลังทุก 6 ตร.ม. 


- การก่อผนังภายนอกอาคารสูงเกิน 3 ชั้น ให้เป็นไปตามรายการของวิศวกรผู้ออกแบบความหนาของ THAICON BLOCK สำหรับผนังภายนอกอาคาร(พื้นที่ก่อไม่เกิน 6 ตร.ม.)

ความสูงผนังหรือ
ระยะระหว่าง
คานทับหลัง

ความยาวของผนังโดยไม่มีเสาเอ็น หรือระยะห่างระหว่างเสาเอ็น (L) เมตร

ความหนาก้อน (เซนติเมตร)

(H) เมตร

7

7.5

8

9

10

12.5

15

17.5

20

2.00

4.90

5.60

6.40

7.80

8.00

8.00

12.00

12.00

12.00

2.25

4.30

5.00

5.70

7.20

8.00

8.00

12.00

12.00

12.00

2.5

3.60

4.20

4.90

6.50

8.00

8.00

12.00

12.00

12.00

2.75

3.20

3.80

4.30

5.80

7.30

8.00

12.00

12.00

12.00

3.00

2.90

3.40

3.90

5.10

6.70

8.00

12.00

12.00

12.00

3.25

3.10

3.50

4.50

6.20

8.00

12.00

12.00

12.00

3.50

3.00

3.30

4.20

5.40

8.00

12.00

12.00

12.00

3.75

3.20

3.90

4.80

7.60

12.00

12.00

12.00

4.00

3.10

3.70

4.60

7.00

11.30

12.00

12.00

4.25

3.60

4.30

6.30

10.90

12.00

12.00

4.50

3.50

4.10

5.70

10.00

12.00

12.00

4.75

3.40

4.00

5.60

9.90

12.00

12.00

5.00

3.20

5.30

8.70

12.00

12.00

5.25

5.00

8.10

11.70

12.00

5.50

4.80

7.40

10.80

12.00

5.75

4.70

7.20

10.20

12.00

6.00

4.60

5.90

9.40

12.00

ประตูหน้าต่างให้เทเสาเอ็นทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบ ตามกรรมวิธีการก่อสร้างแบบปกติเมื่อเข้ามุมให้ก่อประสาน

ได้โดยไม่ต้องมีเสาเอ็นคอนกรีต กรณีทำอ่างล้างหน้าให้เททับหลังที่ระดับเคาเตอร์เตรียมไว้ เพื่อหล่อเคาเตอร์ในภายหลัง

การผสมปูนฉาบ

 


การเตรียมพื้นผิวผนังก่อนฉาบ

  


                         


          


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.tlb.co.th/manualb.php
ความคิดเห็น

Reply : เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา By : อิฐมวลเบา Date : 1377241448

ขอบคุณครับ


Reply : เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา By : Date : 1397575273


Reply : เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา By : All Risks Date : 1401382483

การฉาบจำเป็นต้องรอหลังก่ออิฐมวลเบาเสร็จ 1 วันจริงหรือไม่? อย่างไร? และการรับประกันผลงานส่วนใหญ่ประมาณกี่เดือน


Reply : เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา By : Phuwadon Date : 1477200097

โฆษณาบังเนื้อหา อ่านไม่ครบ


Reply : เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา By : Date : 1477200216

แถบโฆษณาบังเนื้อหา


Reply : เทคนิคการก่อและการฉาบผนังคอนกรีตอิฐมวลเบา By : CRG CEMENT Date : 1477279719

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ


ผมจะพยายามแก้ไขปรับปรุง