ความรู้เรื่องงานฉาบปูน

2562 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความรู้เรื่องงานฉาบปูน

ความรู้เรื่อง การฉาบปูน

 งานฉาบปูน    

 หมายรวมถึง  งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อทั้งหมด  ผนัง  คสล.  และงานฉาบปูนโครงสร้าง คสล. เช่น เสา  คาน และท้องพื้นในส่วนที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด ยกเว้นฝ้าเพดานส่วนที่เป็นคอนกรีตสำเร็จรูป  และงานคอนกรีตเปลือย

ขอบเขตของงาน

ให้ฉาบปูนตามมาตรฐานและกรรมวิธีนี้บนผนังก่อ ผนังและเพดานคอนกรีต หรือวัสดุอื่น ๆ  ทั่วไปตามที่ระบุไว้ในแบบ  ทั้งนี้ยกเว้นพื้นที่วัสดุบางชนิดที่มีการระบุให้ฉาบปูนโดยวัสดุ  หรือมาตรฐานเฉพาะของผู้ผลิตวัสดุนั้น เช่น  บล็อคคอนกรีตมวลเบา 

ข้อกำหนดทั่วไป    

1.     การฉาบปูนทั้งหมด  เมื่อฉาบครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผนังจะต้องเรียบสะอาดสม่ำเสมอ  ไม่เป็นรอยคลื่นและรอยเกรียงได้ดิ่งได้ระดับทั้งแนวนอน  และแนวตั้ง มุม ทุกมุมจะต้องตรง  ได้ดิ่ง และฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบรูป)

2.     หากมิได้ระบุลักษณะ การฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นลักษณะ การฉาบปูนเรียบทั้งหมด

3.     ปูนฉาบให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ  ผสมกับน้ำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

4.     การผสมปูนฉาบ  จะต้องนำส่วนผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต  การผสมด้วยมือจะอนุมัติให้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่าผสมด้วยเครื่อง

5.     ส่วนผสมของน้ำ  จะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน  ไม่เปียก  หรือแห้งเกินไป  ทำให้ปูนฉาบไม่ยึดเกาะผนัง

6.     การทำความสะอาด ภายหลังเสร็จการฉาบปูนแต่ละวัน  จะต้องทำความสะอาดปูนที่เปื้อนบนพื้นให้เรียบร้อย  ปูนที่เปื้อนบนผนังที่ฉาบตกแต่งแล้ว  จะต้องทิ้งให้แห้งเสียก่อน  จึงขุดออกได้

ขั้นตอนการฉาบปูน           

ก่อนทำการฉาบปูนจะต้องตั้งเฟี้ยมทำระดับ จับเหลี่ยม เสาคาน ขอบ คสล. ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยได้แนวดิ่ง และแนวระดับ ผนังและฝ้าเพดานควรจะทำระดับไว้เป็นจุด ๆ ให้ทั่ว  เพื่อให้การฉาบปูนรวดเร็ว และเรียบร้อยขึ้น โดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จสำหรับงานจับเซี้ยมโดยเฉพาะ หรือใช้ปูนฉาบรองพื้นผิวคอนกรีตภายหลัง ปูนที่จับ เซี้ยมทำระดับเสร็จเรียบร้อย และแห้งดีแล้วให้ราดน้ำ หรือฉีดน้ำ ให้บริเวณที่จะฉาบปูนเปียกโดยทั่วกัน แล้วจึงทำการฉาบปูน

การฉาบปูนแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน                      

1.     การฉาบปูนรองพื้น   ภายหลังปูนที่ตั้งเพี้ยมทำระดับแห้งดีแล้ว  ให้รดน้ำผนังให้เปียกโดยทั่วกัน  แล้วจึงทำการฉาบปูนรองพื้นการฉาบปูนรองพื้นจะต้องให้ได้ระดับใกล้เคียงกับที่ตั้งเพี้ยมไว้    ก่อนที่ปูนฉาบรองพื้นจะเริ่มแข็ง  ให้ขัดผิวหน้าของเปียกอยู่เสมอเป็นเวลา  48  ชั่วโมง  และทิ้งไว้ให้แห้งก่อน  7  วัน   จึงทำการฉาบปูนตกแต่งได้  ปูนฉาบรองพื้นจะมีความหนาประมาณ  13  มิลลิเมตร   ในกรณีที่จำเป็นให้ฉาบปูนรองพื้นมากกว่า  1  ครั้ง  ได้เพื่อให้ได้ความหนาที่ต้องการ  การฉาบปูนรองพื้นบนผิวคอนกรีตและผิวอิฐอัดแรงให้สลัดปูนผิวคอนกรีตและอิฐอัดแรงก่อน  ปูนสลัดให้ใช้ส่วนผสมของซีเมนต์  1  ส่วน  ต่อทราย  1  ส่วน ก่อนสลัดปูนจะต้องรดน้ำผิวที่จะสลัดให้เปียกเสียก่อน  การสลัดปูนให้สลัดด้วยไม้กวาด  และจะต้องมีผิวปูนติดเสมอกันทั้งหมด  รดน้ำปูนสลัดเสมอเป็นเวลา  48  ชั่วโมง  และทิ้งไว้ให้แห้งจึงทำการฉาบปูนรองพื้นได้

2.     การฉาบปูนตกแต่ง  ก่อน ฉาบปูนตกแต่งให้รดน้ำผนังที่จะฉาบปูนให้เปียกโดยทั่วกันเสียก่อน  จึงฉาบปูนตกแต่งได้  โดยใช้เกรียงไม้ฉาบกดอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับชั้นปูนฉาบรองพื้น ปูนฉาบตกแต่งจะต้องมีความหนาประมาณ 5  มิลลิเมตร  ในกรณีที่ระบุให้ปูนฉาบขัดมันให้ฉาบปูนตกแต่งให้ได้ระดับเสียก่อน  จึงทำการขัดมันผิวหน้า  ปูนฉาบตกแต่งจะต้องได้รับการรดน้ำให้เปียกอยู่ตลอดเวลา 48  ชั่วโมง  เพื่อกันการดูดน้ำปูน  เเละการเเตกร้าวตามมา

Powered by MakeWebEasy.com